Toegang Nutricia kantoor en fabriek

(Scroll down for English)

Arbeidsveiligheid en voedselveiligheid zijn bij ons van het allergrootste belang.
Of u nu bezoeker, medewerker, uitzendkracht of externe bent die bij ons aan het werk gaat: toegang tot ons terrein krijgt u alleen als u voldoet aan strenge voorwaarden. Dat zijn onder andere:

1. U moet een uitnodiging van uw contactpersoon van Nutricia hebben ontvangen, kom niet zomaar naar onze fabriek zonder afspraak. U moet weten bij wie u moet zijn en u moet weten welke ingang voor u de juiste is.

2. Uw contactpersoon bij Nutricia moet u voorafgaand aan uw bezoek melden bij Receptie of Security. Daarvoor heeft uw contactpersoon uw email adres nodig. Als u niet bekend bent bij Receptie of Security, kunnen zij u de toegang weigeren. Zorg ervoor dat u zeker weet dat u bent aangemeld.

3. Indien u de fabriekshal gaat bezoeken, volg dan vóór uw bezoek de Gate-control instructiefilm en maak de toets. Er zijn drie verschillende versies:

  • één voor bezoekers (ook sollicitanten);
  • één voor mensen die werkzaamheden gaan uitvoeren. Gebruik de link hiernaast en zet een vinkje bovenin het scherm bij de tekst “ik ben een uitzendkracht / contractor / auditeur / in loondienst bij Graham Zoetermeer”;
  • één voor vrachtwagenchauffeurs.

Access Nutricia office and factory

Occupational safety and food safety are of the utmost importance to us. Whether you are a visitor, employee, temporary worker or external person who starts working for us: you will only be granted access to our site if you meet strict conditions. These include:

1. You must have received an invitation from your contact person from Nutricia, do not come to our factory without an appointment. You need to know who to contact and you need to know which entrance is right for you.

2. Your contact person should inform Reception or Security prior to your visit. Your contact person needs your email address for this. If you are not known to Reception or Security, they may deny you access. Make sure you are logged in.

3. If you are going to visit the factory hall, follow the Gate-control instruction film before your visit and take the test. There are three different versions:

  • one for visitors (including job applicants);
  • one for people who are going to perform work. Use the link on the right and put a check mark at the top of the screen next to the text “I am a temporary worker / contractor / auditor / employed by Graham Zoetermeer”;
  • one for truck drivers.